THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CÔNG VĂN SỐ 339/BTV NGÀY 30/07/2023 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 VỀ VIỆC RÀ SOÁT DANH SÁCH TRẺ MỒ CÔI DO COVID -19 ĐỂ NHẬN GÓI HỖ TRỢ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH