THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

BC kết quả thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc thực hiện CVĐ “Người dân TP. HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường” năm 2023