THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Châu Tuyết Nhung – Người Cán Bộ Hội Nhiệt Tình

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động chăm lo người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Hội LHPN Quận và Đảng ủy – UBND phường giao, đầu tư giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Năm 2015, Hội LHPN Phường 10 được Hội LHPN Quận đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp hạng 3/16 phường.