THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Chương trình Trao điện thoại (hỗ trợ chiều thiếu hụt thông tin) cho hộ nghèo, cận nghèo của Hội LHPN Phường 13