THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CÔNG VĂN SỐ 359/BTV NGÀY 10/4/2023 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH, AN TOÀN GIAO THÔNG, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM, NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11 NĂM 2023

[real3dflipbook pdf=”https://hoilhpnq11.org.vn/wp-content/uploads/2024/03/04.10.23-CV359-Tuyen-truyen-van-dong-thuc-hien-nep-song-van-minh-ATGT-ATVSTP-ngay-sach-va-van-hoa-doc-VN-tren-dia-ban-quan-2023_0001_0001_0001.p