THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CÔNG VĂN SỐ 521/BTV NGÀY 14/11/2023 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 VỀ VIỆC ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG SỐNG AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM