THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CÔNG VĂN SỐ 540/BTV NGÀY 14/12/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN QUẬN VỀ VIỆC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM” NĂM 2024