THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

CÔNG VĂN SỐ 803-CV/QU NGÀY 13/10/2023 CỦA QUẬN ỦY QUẬN 11 VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN “THÁNG CÙNG PHỤ NỮ HÀNH ĐỘNG”H ĐẠO THỰC HIỆN