THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

HOẠT ĐỘNG DỊP LỄ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1373/HPN-TC ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc hướng dẫn hoạt động dịp Lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2017. Ban thường vụ Hội LHPN Quận 11 hướng dẫn hội viên, phụ nữ tín đồ đạo Công giáo và Tin lành tổ chức Lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo an ninh trật trên địa bàn quận 11.

Hội LHPN quận phối hợp với Phòng Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị tổ chức đoàn thăm và tặng quà, thiệp giáng sinh cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận. Hội LHPN 16 Phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng các giáo xứ Công giáo; Chi hội, Hội thánh Tin lành, chức sắc, chức việc tiêu biểu có uy tín, cán bộ, hội viên phụ nữ có đạo, tạo sự phấn khởi và được sự đồng thuận cao trong cán bộ hội viên phụ nữ có đạo.

Qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tôn giáo và hội viên, phụ nữ Công giáo, Tin lành về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, trọng trâm là Nghị quyết Đại hội Đảng (Khóa XII), Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác tôn giáo, Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo.