THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Hội nghị giao lưu “Nữ chủ nhà trọ”

Chiều ngày 09/10/2023, Hội LHPN Quận tổ chức Hội nghị giao lưu “Nữ chủ nhà trọ” ăm 2023; tham dự Hội nghị có Đ/c Đoàn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Quận; Đ/c Vũ Thị Châu, Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận đồng thời là chủ trì Hội nghị. Ngoài ra còn có sự hiện diện của cấp ủy 16 phường, Thường trực 16 cơ sở Hội và 26 nữ chủ nhà trọ trên địa bàn Quận.
Hội nghị, có 10 ý kiến phát biểu, qua đó giúp Hội nắm được những vấn đề các chị quan tâm; từ đó đề xuất, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động, nhất là nữ công nhân nhà trọ, nữ lao động nhập cư hướng tới thành lập các Câu lạc bộ đặc thù, thực hiện đa dạng hình thức tập hợp hội viên sinh hoạt Hội. Đồng thời phát huy tốt vai trò của nữ chủ nhà trọ trong công tác hỗ trợ đưa các hoạt động Hội, phong trào phụ nữ đến với nữ công nhân, người lao động, tham gia tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.