THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2017

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2017

      Sáng ngày 17/01/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2017. Đến tham dự có đ/c Nguyễn Thị Ngọc Linh, UVTV – Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Hội LHPN Thành phố, đ/c Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận; đại diện các ban xây dựng Đảng Quận ủy và ban, ngành, đoàn thể Quận, Đảng ủy 16 phường, cấp ủy 4 chợ,  PN Công an quận và cán bộ, hội viên phụ nữ quận 11.

Trong năm 2017, Hội LHPN quận 11 đã đạt được những kết quả đạt các chỉ tiêu trong việc thực hiện các nội dung của phong trào thi đua, 3 nhiệm vụ thường xuyên của Hội: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, hội viên, phụ nữ quận 11 đạt được trong năm 2017; đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Hội LHPN Quận cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo Hội cấp trên và Quận ủy, cùng với việc đẩy mạnh công tác liên tịch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể Quận, sự phối hợp với cấp ủy Đảng cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Quận năm 2018 và những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Hội LHPN Quận 11 đã tuyên dương và trao tặng giấy khen cho 36 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2017.