THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Hội thi tìm hiểu Mẹ Nguyễn Thị Rành

 

BÀI DỰ THI

Tìm hiểu về Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

– anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành”

(Mẹ Rành/Má Rành)

Họ tên Thí sinh:………………………………………………………..

Ngày sinh:……./……/………………

Dân tộc:…………………………

Nơi cư trú:………………………………………………………………………

Đơn vị dự thị:……………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………

Địa chỉ email (nếu có):…………………………………………………………

I. Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm

(đánh dấu X phương án trả lời đúng nhất)

Câu hỏi

Phương án

Câu 1

A

B

C

D

Câu 2

A

B

C

D

Câu 3

A

B

C

D

Câu 4

A

B

C

D

Câu 5

A

B

C

D

Câu 6

A

B

C

D

Câu 7

A

B

C

D

Câu 8

A

B

C

D

Câu 9

A

B

C

D

Câu 10

A

B

C

D

Câu 11

A

B

C

D

Câu 12

A

B

C

D

Câu 13

A

B

C

D

Câu 14

A

B

C

D

Câu 15

A

B

C

D

Câu 16

A

B

C

D

Câu 17

A

B

C

D

Câu 18

A

B

C

D

Câu 19

A

B

C

D

Câu 20

A

B

C

D

II. Phần trả lời câu hỏi tự luận (Thí sinh trả lời đủ 02 câu tự luận sau):

Câu 1: Các Dì (chị) hãy ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của bản thân sau khi được tham quan (hoặc biết đến) nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng- anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Hãy nêu những hiến kế của bản thân để giúp Hội LHPN các cấp tuyên truyền học tập, tìm hiểu về Bà mẹ Việt Nam anh hùng- anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀ MẸ VNAH – AHLLVTND NGUYỄN THỊ RÀNH (Mẹ Rành/Má Rành)

 

Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm

 

Câu 1: Tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” dành cho những phụ nữ đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

 

A. Có hai con trở lên làliệt sĩ hoặc Có hai con mà một con là liệt sĩ, một con là thương binh với thương tật từ 81% trở lên.

 

B. Chỉ có một con mà người đó là liệt sĩ hoặc Có một con là liệt sĩ, chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.

 

C. Bất kỳ một trong 4 trường hợp trên.

 

D. A, B, C đều sai.

 

Câu 2:Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dânlà danh hiệu vinh dự cao nhất của Nhà nướcViệt Namphong tặng hoặc truy tặng cho:

 

A. Các cá nhân”có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, phẩm chất cách mạng”

 

B. Những tập thể”có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nội bộ đoàn kết tốt; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh”

 

C. a và b đều đúng.

 

D. a và b đều sai.

 

 Câu 3: Má Rành sinh năm nào?

 

A.1900                                              B.1901

 

C.1902                                              D. 1903

 

Câu 4: Má Rành kết hôn cùng?

 

A. Thầy giáo Nguyễn Đức Cầm ở Củ Chi

 

B. Thầy giáo Nguyễn Văn Cầm ở Củ Chi.

 

C. Thầy giáo Nguyễn Đức Cầm ở Long An

 

D. Thầy giáo Nguyễn Văn Cầm ở Long An.

 

Câu 5: Má Rành mất ngày tháng năm nào?

 

A. 07/02/1969                                   B. 26/01/1979

 

C. 02/7/1969                                     D. 02/7/1979

 

Câu 6: Má Rành còn được bà con biết đến với cái tên?

 

A. “Má Tám Trầu”.

 

B. “Bà Mẹ Đất Thép”.

 

C. “Bà Má Dũng Sĩ”.

 

D. Tất cả các tên trên.

 

Câu 7. Má Rành từng giữ các chức vụ?

 

A. Hội trưởng Hội mẹ chiến sĩ xã.

 

B. Chính trị viên xã.

 

C. Cả A và B đều đúng.

 

D. Cả A và Ba đều sai.

 

Câu 8. Má Rànhđược Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào?

 

A. 01/06/1977                                   B. 06/10/1978

 

C. 06/01/1977                                   D. 06/01/1978

 

Câu 9: Má Rành được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm nào?

 

A. 1993                                             B. 1994

 

C. 1995                                             D. 1996

 

Câu 10: Má Rành có mấy người con? Bao nhiêu người con là liệt sĩ? (10 người trong đó 8 người là liệt sĩ)

 

A. 10 người trong đó 8 người là liệt sĩ

 

B. 10 người trong đó 9 người là liệt sĩ

 

C. 9 người trong đó 8 người là liệt sĩ

 

D. 9 người trong đó 7 người là liệt sĩ  

 

Câu 11: Qua 2 cuộc kháng chiến của Dân tộc, Má Rành đã cống hiến cho tổ Quốc?

 

$1A.   8 người con trai và 2 người cháu

 

$1B.   10 người con.

 

$1C.   9 người con và 1 người cháu.

 

$1D.   10 người con và 2 người cháu.

 

 

 

Câu 12: Công trình xây dựng nhà tưởng niệm mẹ Rành tại đâu? (

 

A. ấp Trại Đèn, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

 

B. ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

 

C. ấp An Hòa, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

 

D. ấp An Hòa, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

 

 

 

Câu 13: Công trình Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng – anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành được khởi công xây dựng ngày  nào?

 

A. 15/7/1969                                     B. 16/7/2012

 

C. 21/7/2012                                     D. 20/7/2012

 

Câu 14: Công trình Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng – anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành được mẹ Việt Nam anh hùng – anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành được khánh thành giai đoạn 1 vào ngày?

 

A. 01/02/2013.                                  B. 21/01/2013.

 

C. 11/01/2013.                                  D. 31/01/2013.

 

Câu 15: Diện tích khu đất Công trình Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng – anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành giai đoạn 1 là?

 

A. 1.109,3m2.                                   B. 1.109,5m2.

 

C. 1.209,3m2.                                   D. 1.209,5m2.

 

Câu 16: Mức đầu tư công trình giai đoạn 1 là?

 

A. hơn 2,5 tỷ đồngdo cán bộ, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ 24 quận, huyện, các đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp.

 

B. hơn 3,5 tỷ đồngdo cán bộ, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ 24 quận, huyện, các đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp.

 

C. hơn 4,5 tỷ đồngdo cán bộ, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ 24 quận, huyện, các đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp.

 

D. hơn 5 tỷ đồngdo cán bộ, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ 24 quận, huyện, các đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp.

 

Câu 17: Mức đầu tư công trình giai đoạn 2 là? (

 

A. 10,85 tỷ đồngdo Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cá nhân, hội viên, phụ nữ đóng góp.

 

B. 10,58 tỷ đồngdo Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cá nhân, hội viên, phụ nữ đóng góp.

 

C. 10,85tỷ đồngdo cán bộ, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ 24 quận, huyện, các đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp.

 

D. 10,58 tỷ đồngdo cán bộ, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ 24 quận, huyện, các đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp.

 

Câu 18: Công trình được khánh thành giai đoạn 2 vào ngày?

 

A. 22/9/2016.                                    B. 21/9/2016.

 

C. 23/9/2016.                                    D. 24/9/2016.

 

Câu 19: Huyện Củ Chi gồm có bao nhiêu xã và thị trấn?

 

A. 20 xã &1 Thị trấn                                  B. 21 xã &1 Thị trấn    

 

C. 21 xã & 2 Thị trấn                                 D. 20 xã &2 Thị trấn    

 

Câu 20: Củ Chi là Quê Hương của?

 

A. Nguyên Thủ tướng Việt Nam: Ông Phan Văn Khải

 

B. Nguyên Thủ tướng Việt Nam: Ông Võ Văn Kiệt.

 

C. Nguyên Thủ tướng Việt Nam: Ông Huỳnh Tấn Phát.

 

D. Nguyên Thủ tướng Việt Nam: Ông Võ Văn Đồng.

 

Phần II: Câu tự luận (thí sinh trả lời cả 2 câu hỏi sau):

 

Câu 1: Các Dì (chị) hãy ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của bản thân sau khi được tham quan (hoặc biết đến) nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng- anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành.

 

Câu 2: Hãy nêu những hiến kế của bản thân để giúp Hội LHPN các cấp tuyên truyền học tập, tìm hiểu về Bà mẹ Việt Nam anh hùng- anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân.