THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

HƯỚNG DẪN SỐ 54/HD-ĐCT NGÀY 21/01/2021 VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM