THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

HƯỚNG DẪN SÔ 69/HD-BTV NGÀY 10/5/2023 CỦA HỘI LHPN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI LHPN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH