THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI GẮN VỚI THỰC HIỆN LUẬT DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ