THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

KẾ HOẠCH SỐ 159/KH-BTV NGÀY 05/10/2023 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI “THÁNG CÙNG PHỤ NỮ HÀNH ĐỘNG” LẦN I _ NĂM 2023