THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

KẾ HOẠCH SỐ 249/KH-BTV NGÀY 04/10/2023 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM “CHƯƠNG TRÌNH VÒNG TAY YÊU THƯƠNG”