THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

KẾ HOẠCH SỐ 279/KH-BTV NGÀY 16/01/2024 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO TRẺ EM MỒ CÔI CHA, MẸ, NGƯỜI NUÔI DƯỠNG DO DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2024