THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

KẾ HOẠCH SỐ 74/KH-BTV NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KỶ NIỆM 55 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN (1968 – 2023) VÀ CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 CHỦ ĐỀ “XUÂN YÊU THƯƠNG – TẾT NGHĨA TÌNH”