THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường, CVĐ “Người dân TP. HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, phân loại rác tại nguồn năm 2023