THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Kế hoạch đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (KH182)