THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

KẾ HOẠCH SỐ 127/KH-BCĐ NGÀY 19/5/2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN QUẬN 11 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ THAM GIA GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ” GIAI ĐOẠN 2 (2022 -2027) TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN