THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm