THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Thông tri 01 – Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội