THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Quận 11 tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017 – 2019 giũa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hộ

Nhằm tiếp tục phát huy công tác đối ngoại nhân dân của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, tiếp tục đề ra chương trình phối hợp thực hiện công tác trong thời gian tới theo nội dung Chỉ thị 04 ngày 06/7/2011 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng khoá 11, Thông tri số 11 ngày 24/10/2011 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Chương trình hành động số 06 ngày 05/9/2012 của Ban Thường trực UB.MTTQV thành phố.

Chiều ngày 11/5/2017 Ban Thường trực UB.MTTQ và lãnh đạo các tổ chức thành viên gồm: Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ cùng phối hợp tổ chức lễ ký kết thực hiện kế hoạch phối hợp tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới giai đoạn 2017 – 2019 trên địa bàn quận, thông qua đó nhằm góp phần tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và các giới, các tầng lớp nhân dân cùng tích cực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Đến tham dự hội nghị có ông Lê Văn Thu – Uỷ viên thường trực, Trưởng Ban đối ngoại nhân dân và kiều bào thuộc UB.MTTQ thành phố; Ông Đào Thanh Long – Uỷ viên thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch UB.MTTQ quận; Ông Lê Hồng Hoàng Gải – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ; Ông Lê Phạm Thanh – Phó trưởng Ban Dân vận Quận uỷ cùng đại diện Ban Thường trực UB.MTTQ, đại diện Ban Thường vụ các đơn vị gồm: Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ quận và Chủ tịch, Bí thư các tổ chức thành viên thuộc 16 phường.

Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp công tác

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đào Thanh Long – Uỷ viên thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch UB.MTTQ quận nhấn mạnh “những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc cũng như các đoàn thể, tổ chức nhân dân được triển khai rất tích cực, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực nước ngoài và hợp tác quốc tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường công tác thông tin đối ngoại; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Công tác đối ngoại nhân dân rất cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất giữa các Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong hoạt động đối ngoại nhân dân, được thực hiện song song giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp và tối đa hóa lợi ích của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân cũng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động tăng cường đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam”.

Đánh giá cao công tác đối ngoại nhân dân – kiều bào quận 11 đã đạt được trong thời gian qua, tại hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động, ông Lê Văn Thu – Uỷ viên thường trực, Trưởng Ban đối ngoại nhân dân và kiều bào thuộc UB.MTTQ thành phố cũng đề nghị Ban Thường trực UB.MTTQ quận và các tổ chức thành viên cùng hệ thống chính trị ở xơ sở cần cụ thể hoá, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân ở cơ sở, góp phần vào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng trong đa phương hoá, đa dạng hoá công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới hiện nay.

Việt Dũng