THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh