THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Quyết định ban hành quy chế cho vay, quản lý nguồn vốn Tín dụng Tiết kiệm (TDTK) sửa đổi, bổ sung năm 2023