THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Quyết định ban hành quy chế quản lý sử dụng phí quản lý nguồn vốn uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Quận Tân Phú và Quận 11(NHCSXH) năm 2024