THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 217/QĐ-TW, NGÀY 12/12/2013 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI.