THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 218/QĐ-TW, NGÀY 12/12/2013 CỦA BAN CHẤP TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN