THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Quyết định về công nhận Quận 11 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025