THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Tập huấn công tác giám sát phản biện xã hội gắn với thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024