THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Tổng hợp hình Bác Hồ

Bác Hồ gặp mặt các đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm thủ đô Hà Nội (năm 1963)

Đại biểu Phụ nữ các dân tộc Tây Bắc vô cùng vui mừng, phấn khởi được gặp Bác Hồ (năm 1959)
Hồ Chủ tịch thăm lớp bổ túc văn hoá khu lao động Lương Yên, Hà Nội (1956)