THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 11 - TP.HCM

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh SXH và Zika

Nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika; chủ động tham gia phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức phù hợp; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 đề nghị Thường trực các cơ sở Hội thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội và các CLB đẩy mạnh tuyên truyền (từ nay đây đến cuối năm 2016) trong hội viên, phụ nữ tại địa phương, đơn vị các nội dung:

– Thông tin về bệnh sốt xuất huyết, Zika (theo tài liệu đính kèm và được đăng tải trên Website Hội LHPN Quận theo đường link: ).

Tích cực tham gia thực hiện diệt lăng quăng tại hội gia đình và địa bàn khu phố theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân phường và Trạm y tế.

– Vận động các hộ gia đình tham gia chương trình thực hiện “15 phút vì thành phố Văn minh-Sạch đẹp- An toàn” để thu dọn các vật phế thải, các dụng cụ chứa nước và thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng.

Đề nghị Thường trực các cơ sở hội nghiêm túc thực hiện nội dung trên, báo cáo kết quả tuyên truyền lồng ghép trong báo cáo định kỳ hàng tháng./.